Labfors 5 LED STIRRED TANK

Standardowa wersja do hodowli z użyciem opcji do fotosyntezy.

Dane techniczne

- Pojemnośc całkowita: 3.6 L
- Pojemnośc robocza: 0.6 - 2.4 L
- Światło: ok. 600 - 700 umol/m2s (ok. 50 000 lux)
- Standardowe parametry:standardowe parametry: prędkośc mieszania, temperatura, światło, pH, pO2, antypienienie, pożywka,mieszanie gazów, przepływ gazów
- Możliwośc sterowania za pomocą komputera - program IRIS