Labfors Single-Use Vessel

Za pomocą jednostki podstawowej Labfors 5, komórki zwierzęce mogą być hodowane w reaktorach jednokrotnego użytku "MobiusTM CellReady 3L" w objętościach roboczych 0,9 -2,4 L.

CellReady jest podłączony do jednostki podstawowej za pomocą prostego połączenia sprzęgła napędu magnetycznego, zmodyfikowanej maty grzejnej i standardowych czujników pH i pO2. Parametry pH, pO2, temperatura, szybkość mieszania i gazowania dla procesu są kontrolowane przez jednostkę podstawową Labfors 5 albo mogą być sterowane za pomocą oprogramowania  najnowszej generacji eve®

Elastyczne modyfikowanie stacji mieszania gazów air/O2/N2 do sterujące PO2 i CO2 do kontroli pH umożliwia zmodyfikowany dopływ tlenu do reaktora oraz zapewnia stabilną wartość pH.

Możliwa łatwa zmiana pomiędzy plastikowym reaktorem a szklanym.