Labfors 5 BioEtOH

Bioreaktor typu SSF do prowadzenia hodowli w podłożu w postaci ciał stałych, lepkich cieczy etc. Najczęściej stosowany do materiałów lignocelulozowych tj. : słoma pszeniczna, odpady drewniane, wytłoczyny z trzciny cukrowej.

Dane techniczne

- Wymiary: 465 x 465 x 900 mm (W x D x H)
- Reaktor: 3.6 L reaktor typu jacketed flat-bottom ( objętośc całkowita)
- Sterowanie: Sterowanie aż do 6 jednostek podstawowych za pomocą jednego ekranu sterującego
- Zakres prędkości: 0-200 rpm
- Zakres temperatury : 5°C powyżej czynnika chłodzącego do 60°C
- Standardowe parametry: prędkośc mieszania, temperatura ( zawartośc reaktora + płaszcz),pH, pożywka
- Opcjonalne parametry: Analizator wyjścia gazów CO2

-Możliwośc sterowania za pomocą komputera - oprogramowanie najnowszej generacji eve®