Labfors 5 jest wiodącym na rynku bioreaktorem typu bench-top, umożliwiającym użytkownikowi prowadzenie hodowli kultur w pojemnościach od 2 L do 13 L.

Dane techniczne

- Reaktor o pojemności całkowitej: 2, 3.6, 7.5, 13 L
- Reaktor zawierający przegrody do wytwarzania zawirowań, napowietrzacz, 3 mieszadła typu Rushton, rotametr, uszczelnienie mechaniczne.
- Prędkość mieszania: 50-1500 rpm(do bakterii) 30-300 rpm (do komórek )
- Zakres temperatury ok.5°C powyżej czynnika chłodzącego do 70°C (cyrkulacja wodna) lub do 95 °C (grzanie elektryczne )
- 4 pompy perystaltyczne do podawania: kwasu, pożywki, zasady i czynnika przeciwpiennego
- 4 butelki typu SCHOTT na odczynniki
- Stalowy uchwyt do łatwego przenoszenia butelek wraz z reaktorem
- Napowietrzacz w formie bełkotki
- Rotametr do pomiaru ilości dostarczanego gazu
- Elektroniczny zawór sterujący przepływem powietrza
- Chłodnica gazu wylotowego
- Igła do zaszczepiania
- Elektroda pH ,elektroda pO2
- Czujnik/igła antypienienia
- Sterowanie mikroprocesorowe
- Kolorowy wyświetlacz Touchscreen pozwalający na wyświetlanie do 30 parametrów
- Oprogramowanie eve® do sterowania, zbierania danych i komunikacji z komputerem