Category Archives: Bioreaktory Single-Use Vessel

Labfors Single-Use Vessel

Za pomocą jednostki podstawowej Labfors 5, komórki zwierzęce mogą być hodowane w reaktorach jednokrotnego użytku "MobiusTM CellReady 3L" w objętościach roboczych 0,9 -2,4 L. CellReady jest podłączony do jednostki podstawowej za pomocą prostego połączenia sprzęgła napędu magnetycznego, zmodyfikowanej maty grzejnej i standardowych czujników pH i pO2. Parametry pH, pO2, temperatura, szybkość mieszania i gazowania dla…
Więcej informacji