''W 2013 roku, kupiliśmy od firmy BHZ Agema s.c.  linię bioreaktorów oraz wytrząsarki firmy Infors AG. Konfiguracja tych urządzeń została tak przemyślana aby umożliwić  pracę zarówno w mikroobjętościach pozwalających na wstępne prace, np. nad optymalizacją składu pożywki, jak również nad prowadzeniem procesu powiększenia skali w objętościach roboczych do 150 l. Oprócz klasycznych bioreaktorów do hodowli typu „batch” na wyposażeniu BioNanoParku jest również bioreaktor do hodowli w wilgotnym, stałym złożu (SSF), idealny do badań nad biodegradacją materiałów stałych oraz fotobioreaktor do hodowli organizmów fotosyntetyzujących. Ze względu na  czytelne i intuicyjne  oprogramowanie oraz rozwiązania inżynieryjne zastosowane w bioreaktorach niezależnie od objętości mamy dużo łatwiejszą pracę przy skalowaniu i optymalizacji procesów. Dodatkowo cenimy sobie współpracę zarówno z firmą Agema, jak i Infors ze względu na szkolenia i testy nowych urządeń na które jesteśmy zapraszani''

Dr inż. Krzysztof Makowski (Kierownik Laboratorium Biotechnologii Przemysłowej, BioNanoPark Łódź),