Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii Uniwersytetu Łódzkiego posiada dwa bioreaktory Labfors 5 firmy INFORS o objętości roboczej 2 oraz 5 litrów.  W trakcie kilkuletniej eksploatacji urządzenia były wykorzystywane do hodowli grzybów strzępkowych, bakterii oraz drożdży. Stosując załączone oprzyrządowanie i oprogramowanie prowadzono różnego rodzaju hodowle okresowe lub ciągłe (np. utrzymując stały poziom natlenienia, pH środowiska). W Katerze pracuje także kilka wytrząsarek firmy INFORS stosowanych do hodowli drobnoustrojów. Zarówno bioreaktory jak i wytrząsarki są wykorzystywane intensywnie do celów naukowych i dydaktycznych, a pomimo tego pracują bezawaryjnie. Dodatkowo, ich prosta i intuicyjna obsługa ułatwia zdecydowanie pracę w laboratorium mikrobiologicznym.

Dr hab. Przemysław Bernat, prof. nadzw. UŁ (Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii Uniwersytet Łódzki),