Od roku 2012 roku w naszej jednostce działają bioreaktory Multifors 2, które wykorzystywane są przede wszystkim do hodowli ciągłych bakterii beztlenowych oraz drożdży. W roku 2018 zakupione zostały trzy urządzenia w konfiguracji do hodowli mikroorganizmów - bioreaktory Minifors 2 i Labfors. Urządzenia te znajdują zastosowanie w okresowych hodowlach grzybów i bakterii. Regularnie obciążone bioreaktory pracują bez zarzutów, a ich obsługa jest prosta. W przypadku kilku drobnych awarii, które zdarzyły się na przestrzeni okresu użytkowania bioreaktorów serwis firmy Agema zadziałał sprawnie.

dr inż. Piotr Kubiak (Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu),