The Cell Growth Quantifier

Kwantyfikator wzrostu komórek (The Cell Growth Quantifier) oferuje nieinwazyjne monitorowanie biomasy online w kolbach do wytrząsania. Opatentowana technologia firmy Aquilabiolabs pozwala śledzić rozwój kultur w czasie rzeczywistym poprzez nieinwazyjny optyczny pomiar biomasy przez ściankę kolb w wytrząsarkach.

Urządzenie składa się z 4 części:

1. Płytka z czujnikiem
Płytka z czujnikiem jest dostępna dla 5 rozmiarów kolb. Jest ona umieszczona pod kolbami i mierzy biomasę w sposób nieinwazyjny.

2. Pokrywa na kolbę
Każda kolba jest zakrywana pokrywą w celu zapewnienia pomiarów z najwyższą precyzją i wrażliwością.

3. Jednostka podstawowa
Jednostka podstawowa przeznaczona do podłączenia 8 lub 16 kolb , grupuje dane i wysyła je do oprogramowania cqQuant.

4. Oprogramowanie cgQuant
Analizuje i wizualizuje sygnał biomasy z wszystkich monitorowanych kolbach.

Główne zalety:

- nieinwazyjność
- automatyzacja
- pomiar w czasie rzeczywistym
- jednoczesny pomiar w wielu kolbach w tym samym czasie
- brak kosztów eksploatacji

Zastosowanie:

- monitorowanie i analiza kinetyki wzrostu mikroorganizmu
- bioproces jak i również rozwój i optymalizacja podłoża
- screening w kolbach do wytrząsania
- wykrywanie ograniczeń, zahamowań oraz zanieczyszczeń (podczas prowadzonej hodowli)
- indukcja ekspresji białka ukierunkowana na dany etap krzywej wzrostu
- kontrola jakości
- monitorowanie online organizmów termofilnych

Cechy:

Szczegółowa kinetyka wzrostu mikroorganizmów

- generuje w sposób automatyczny precyzyjne krzywe wzrostu drobnoustrojów
- analizowanie ważnych parametrów procesu, takich jak wskaźniki wzrostu w czasie rzeczywistym za pomocą tylko jednego przyciśnięcia myszki komputerowej

Racjonalny rozwój bioprocesu

- dobór optymalnych parametrów hodowli w kolbach do wytrząsania (do 16 kolb równolegle)
- rozwiń/udoskonal i zoptymalizuj swój bioproces w oparciu o szczegółowe wykresy dotyczące biomasy/użytych mikroorganizmów

Koszty i oszczędność czasu

- oszczędność cennego czasu w laboratorium
- próbki do pomiaru OD nie są pobierane w sposób inwazyjny
- nie zakłóca procesu hodowli dzięki stałemu monitorowaniu

Powtarzalność wyników

- niezakłócony rozwój procesów biologicznych
- zwiększenie stabilności warunków hodowli
- łatwe porównanie pomiarów

Łatwe do zintegrowania

Kompatybilny z:
- wszystkimi standardowymi rodzajami wytrząsarek laboratoryjnych
- uchwytami na kolby
- matą adhezyjną "StickyStuff"
-kolbami plastikowymi firmy Thomson

Specyfikacja techniczna

Kolby do wytrząsarek

Jednostka podstawowa z 8 wejściami: 1- 8 kolb ( jednocześnie )
Jednostka podstawowa z 16 wejściami: 1-16 kolb ( jednocześnie )
Objętości kolb do wytrząsania: 250mL, 300mL, 500mL, 1000mL i 2000mL
Typ kolb do wytrząsania: szklane i w pełni transparentne ,z przegrodami lub bez
Kompatybilne z różnymi zatyczkami do kolb: zatyczki aluminiowe, folia aluminiowa , bawełniane , zatyczki jednorazowe
Optymalna objętość robocza: 10-15 % objętości całkowitej
Dobra objętość robocza: 5-25 % objętości całkowitej
Akceptowalna objętość robocza: 2-30 % objętości całkowitej
Zwiększona objętość robocza: < 2 % i > 30 % objętości całkowitej

Wytrząsarki laboratoryjne

Uchwyty na kolby INFORS HT czujniki mogą być bezpośrednio wpięte do uchwytów
Uchwyty na kolby innych firm czujniki są montowane za pomocą specjalnego adaptera
"Sticky Stuff" czujniki są montowane za pomocą specjalnego adaptera
Temperatura 10-50 °C
Wilgotność 0-80 % (bez kondensacji )

Prędkość wytrząsania:

Uchwyty i średnica wytrząsania <= 25 mm: 0-300 min-1
Uchwyty i średnica wytrząsania <= 50 mm: 0-250 min-1
Mata adhezyjna "StickyStuff": 0-200 min-1

Szczegółowe informacje odnośnie specyfikacji technicznej dostępne na stronie producenta:
http://www.infors-ht.com/index.php/en/products/shakers/accessories-shakers/cell-growth-quantifier-cgq-en/1257-technical-details-cgq

Szereg zastosowań:

Badane organizmy: E. coli, S. cerevisiae, B. subtillis, P. aeruginosa, S. acidocaldarius
Badane podłoża: LB, TB, YPD, Brock, różne podłoża mineralne i minimalne
Zakres pomiaru i precyzja: OD600 0,2 - 50

*Istnieje możliwość wypożyczenia urządzenia na okres jednego tygodnia.
Informacje: m.matczak@agema-lab.pl , agema@infocentrum.com.