Shaker Bags

Możliwość wytrząsania kultur hodowlanych w jednorazowych torebkach w inkubatorze z wytrząsaniem Multitron Cell.

Dane techniczne

- Dla hodowli komórek zwierzęcych i komórek owadzich- znajduje zastosowanie dla wszystkich komórek eukariotycznych
- Bezpośrednie dostarczanie gazu do środka torebek - stacja mieszania gazów bezpośrednio dostarcza powietrze oraz CO2 przy rotametru dla każdej jednorazowej torebki
- Precyzyjna kontrola temperatury- przenośny czujnik temperatury PT 100 mierzy temperaturę bezpośrednio w cieczy
- Różne pojemności torebek- 3 x 2L, 2x10L,1X20L
- Istniejące już i używane urządzenia Multitron można dostosować do Shaker bags