Wyjmowana półka do statycznej inkubacji

Wyjmowana półka umożliwia statyczną inkubację w warunkach klimatycznych prawie identycznych jak w przypadku kolb hodowlanych.
Półkę można umieścić we wszystkich wytrząsarkach w szynach zamontowanych na bokach komory inkubacyjnej.