Platforma na płytki mikrotitracyjne

Platformy mogą być wyposażone w płytki mikrotitracyjne. Można dokonać wyboru pomiędzy montażem płytek w sposób umożliwiający poziomą inkubację lub inkubację pod kątem.