Serwis

Firma nasza posiada doświadczony i wyszkolony serwis. Od ponad trzydziestu lat jesteśmy blisko naszych klientów. Zapewniamy zarówno autoryzowany serwis gwarancyjny jak i pogwarancyjny.

Katalog naszych usług
serwisowych obejmuje

Instalacje
urządzeń

Serwis
Gwarancyjny

Serwis
pogwarancyjny

Przeglądy
okresowe

Szkolenie
użytkowników

Kalibracje i wzorcowanie
naszych urządzeń i czujników

Kwalifikacje
IQ/OQ/SAT

Serwis na miejscu
w siedzibie klienta

Wsparcie
techniczne

Umowy
serwisowe

Części
zamienne

Naprawa urządzeń
w siedzibie firmy

Opiekę posprzedażową w całym cyklu życia produktu

FORMULARZ SERWISOWY